Kontrahenci

Firmy wykonawcze, usługodawców oraz dostawców zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy z biurem firmy .
Dane dostępne w zakładce kontakt.

 Poniżej zamieszczamy istotne informacje na temat współpracy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

Klientów, kontrahentów i współpracowników firmy prosimy o zapoznanie się z klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie „Budopol-Poznań” Sp. z o.o.

ZASADY BHP NA BUDOWACH

Wszyscy pracownicy, wykonawcy i podwykonawcy przed rozpoczęciem prac zobowiązani są do zapoznania się z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym niezależnie na każdą budowę realizowaną przez firmę „Budopol-Poznań” Sp. z o.o. Zapisy planu powinny być zrozumiałe i przestrzegane przez wszystkich uczestników procesu budowlanego.

WYTYCZNE PODCZAS EPIDEMII COVID-19 NA BUDOWACH

Na bieżąco wprowadzamy zalecenia i wytyczne na budowach dotyczące zasad higieny i weryfikacji zagrożeń w czasie epidemii koronawirusa.

COVID-19 - zarządzenie

Na bieżąco wprowadzamy zalecenia i wytyczne na budowach dotyczące zasad higieny i weryfikacji zagrożeń w czasie epidemii koronawirusa.