"BUDOPOL-POZNAŃ" Sp. z o.o.

Firma Budopol - Poznań Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku budowlanym od 1955 roku. W tym czasie z sukcesem przeprowadziliśmy setki inwestycji i sprostaliśmy najbardziej wymagającym oczekiwaniom inwestorów. Posiadając ponad 65 lat doświadczenia wiemy jak ważna w budownictwie jest jakość prac, ale także terminy oraz rzeczowa współpraca z inwestorem, podwykonawcami i pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego.
Realizujemy inwestycje na terenie Poznania, Wielkopolski i Polski. Siedziba firmy znajduje się w Poznaniu.

Zarząd firmy

Zespół

Katarzyna Cegielska-Kamycka

kierownik działu umów i ofertowania

Email: katarzyna.cegielska-kamycka@budopol.poznan.pl

Alicja Iwańska

główna księgowa

Email: alicja.iwanska@budopol.poznan.pl

Sandra Klei

koordynator zespołu ofertowego

Email: sandra.klei@budopol.poznan.pl

Anna Gramza

specjalista ds. administracyjnych

Email: biuro@budopol.poznan.pl

Urszula Józefiak

specjalista ds. kadr

Email: urszula.jozefiak@budopol.poznan.pl

Agata Cicha

inżynier-koordynator projektu

Email: agata.cicha@budopol.poznan.pl

Wiesław Sobczak

specjalista ds. zaopatrzenia

Email: wieslaw.sobczak@budopol.poznan.pl

Mariusz Strecker

kierownik budowy

Email: mariusz.strecker@budopol.poznan.pl

Adrian Michałkiewicz

kierownik robót budowlanych

Email: adrian.michalkiewicz@budopol.poznan.pl

Paulina Zawartowska

kierownik robót budowlanych

Email: paulina.zawartowska@budopol.poznan.pl

Paweł Włodarczyk

kierownik budowy

Email: pawel.wlodarczyk@budopol.poznan.pl

Kinga Jezierska

kierownik robót budowlanych

Email: kinga.jezierska@budopol.poznan.pl

Piotr Stodolny

inżynier ds. zaopatrzenia

Email: piotr.stodolny@budopol.poznan.pl

Mariusz Jędrzejczak

kierownik budowy

Email: mariusz.jedrzejczak@budopol.poznan.pl

Piotr Staśkiewicz

kierownik budowy

Email: piotr.staskiewicz@budopol.poznan.pl

Dariusz Warda

kierownik budowy

Email: dariusz.warda@budopol.poznan.pl

Piotr Ruszkowski

kierownik działu zaopatrzenia i organizacji produkcji

Email: piotr.ruszkowski@budopol.poznan.pl

Łukasz Zieliński

kierownik budowy

Email: lukasz.zielinski@budopol.poznan.pl

Marlena Śmigielska

specjalista ds. ofertowania / kosztorysant

Email: marlena.smigielska@budopol.poznan.pl

Adrian Michalski

inżynier budowy

Email: adrian.michalski@budopol.poznan.pl

Dagmara Głowińska

inżynier budowy

Email: dagmara.glowinska@budopol.poznan.pl

Jakub Harasimowicz

inżynier budowy

Email: jakub.harasimowicz@budopol.poznan.pl

Joanna Łaganowska

inżynier budowy

Email: joanna.laganowska@budopol.poznan.pl

Historia firmy

najważniejsze daty

1997

Przedsiębiorstwo
Budowlano - Usługowe
Budopol - Poznań Sp. z o.o.

1979

Przedsiębiorstwo Budowy
Obiektów Użyteczności
Publicznej Budopol-Poznań

1971

Poznańkie
Przedsiębiorstwo
Budowlane nr 5

1955

Poznańskie
Przedsiębiorstwo
Robót Elewacyjnych