Sala gimnastyczna z wyposażeniem, zapleczem socjalnym i boiskami sportowymi w Paczkowie,  gm. Swarzędz

Opis inwestycji:

Powierzchnia zabudowy: 838 m2

Kubatura: 5 634 m3

Wymiary sali: 16,42 x 28,12 m

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

Rozpoczęcie prac: 17.06.2002 r.

Zakończenie prac: 20.08.2003 r.

Wartość zamówienia: 1 422 206 pln brutto

Galeria: