Konarzewo - budowa sali gimnastycznej, pomieszczeń dydaktycznych oraz łączników z istniejącymi budynkami wraz z zagospodarowaniem terenu

Opis inwestycji:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Konarzewie o obiekt sali gimnastycznej i 4 dodatkowe sale lekcyjne oraz zaplecze socjalnoszatniowe. Dwukondygnacyjny obiekt został połączony z głównym budynkiem szkoły łącznikiem na poziomie parteru. W ramach prac wykonano także drogę pożarową, ciągi piesze, miejsca postojowe oraz boisko.

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Gmina Dopiewo

Rozpoczęcie prac: 20.08.2018 r.

Zakończenie prac: 30.08.2019 r.

Wartość zamówienia: 7 257 000,00 pln brutto

Galeria: