Rozbudowa Piątkowskiej Szkoły Społecznej

Opis inwestycji:

Rozbudowa i nadbudowa Piątkowskiej Szkoły Społecznej przy ul. Stróżyńskiego 16 w Poznaniu obejmowała kompleksową budowę sali gimnastycznej z zespołem 6 klas szkolnych i łącznikiem pomiędzy dotychczasowymi budynkami. Sala gimnastyczna została zlokalizowana w nietypowy sposób powyżej parteru - na pierwszym piętrze budynku.

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Stowarzyszeniem Piątkowska Szkoła Społeczna

Rozpoczęcie prac: 02.08.2017 r.

Zakończenie prac: 31.05.2018 r.

Wartość zamówienia: 7 654 050,15 pln brutto

Galeria: