Roboty budowlane polegające  na rozbudowie i nadbudowie budynku  usługowo – biurowego położonego w Poznaniu przy ul. Roboczej 40

Opis inwestycji:

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Zakłady Usługowe Zachód

Rozpoczęcie prac: 01.04.2014 r.

Zakończenie prac: 30.11.2014 r.

Wartość zamówienia: 3 321 000,00 pln brutto

Galeria: