Rozbiórka hali magazynowej „D” z częścią socjalną oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących wzmocnienie ściany istniejącej hali

Opis inwestycji:

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Promag S.A.

Rozpoczęcie prac: 16.04.2016 r.

Zakończenie prac: 30.06.2016 r.

Wartość zamówienia: 406 513,03 pln brutto

Galeria: