Stworzenie zintegrowanego Ośrodka diagnostyki, leczenia i profilaktyki zaburzeń układu krążenia i patologii naczyń mózgowych

Opis inwestycji:

Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego remontu, przebudowy pomieszczeń wraz z budową łącznika i windy zewnętrznej.

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM

Rozpoczęcie prac: 23.09.2020 r.

Zakończenie prac: 31.03.2021 r.

Wartość zamówienia: 3 655 125,00 pln brutto

Galeria: