Opracowanie dokumentacji technicznej, projektów branżowych wykonawczych oraz roboty budowlane polegające na modernizacji przepompowni wody czystej przy ul. Koronnej w Poznaniu

Opis inwestycji:

Modernizacja przepompowni wody czystej dla spółki Aquanet S.A. przy ul. Koronnej w Poznaniu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmowała opracowanie dokumentacji technicznej, projektów branżowych wykonawczych oraz roboty budowlane z pełnym wykończeniem. Wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane w technologii tradycyjnej wraz z instalacjami, a także roboty drogowe z ukształtowaniem terenu i iluminacją elewacji budynku.

Dodatkowe informacje:

Inwestor: AQUANET S.A.

Rozpoczęcie prac: 01.01.2011 r.

Zakończenie prac: 01.03.2012 r.

Wartość zamówienia: 8 765 000 pln netto

Galeria: