Przebudowa Działu Gospodarki Żywnościowej w budynku C Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Opis inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej kuchni w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu wraz z zapleczem biurowym, socjalnym, magazynami oraz jadalnią.

 

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu

Rozpoczęcie prac: 14.08.2020 r.

Zakończenie prac: 25.11.2020 r.

Wartość zamówienia: 2 978 575,58 pln brutto

Galeria: