"PROONKOLOGIA – program poprawy dostępności i efektywności udzielanych świadczeń dla pacjentów onkologicznych leczonych w Uniwersyteckim Centrum Onkologii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego
w Poznaniu" (obecnie Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu)

Opis inwestycji:

Rozbudowa budynku Szpitala przy ul. Augustyna Szamarzewskiego 84 w zakresie lecznictwa onkologicznego w ramach Projektu pn. „PROONKOLOGIA – program poprawy dostępności i efektywności udzielanych świadczeń dla pacjentów onkologicznych leczonych w Uniwersyteckim Centrum Onkologii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu” (obecnie Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu)

Dodatkowe informacje:

Inwestor: SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Rozpoczęcie prac: 22.08.2022 r.

Zakończenie prac: 10.12.2023 r.

Wartość zamówienia: 24 984 324,00 pln brutto

Galeria: