Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca

Opis inwestycji:

Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Taczaka na cele kultury tj. siedzibę Polskiego Teatru Tańca wraz z instalacjami scenicznymi i wyposażeniem sali głównej. Inwestycja obejmowała dobudowę nowej konstrukcji sali teatralnej i foyer w miejscu rozebranych oficyn, adaptację istniejącej secesyjnej kamienicy z roku 1880 r. oraz przebudowę budynku technicznego. Prace zrealizowane zostały w formule „zaprojektuj i wybuduj”, projekt powstał dzięki współpracy z Architektoniczną Pracownią Autorską Jerzego Gurawskiego ARPA. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków.

Autorem projektu jest Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego ARPA

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Polski Teatr Tańca, ul Kozia 4, Poznań

Rozpoczęcie prac: 02.04.2019 r.

Zakończenie prac: 30.09.2020 r.

Wartość zamówienia: 18.696.000 zł brutto

Galeria: