Modernizacja pawilonu chorych Szpitala nr 2 w Ludwikowie

Opis inwestycji:

Renowacja zabytkowego budynku Szpitala w Ludwikowie: Pawilonu Chorych nr 2. Prace obejmowały m.in. wzmocnienie konstrukcji budynków i dachu, wykonanie hydroizolacji, renowacji elewacji, wymianę pokrycia dachowego oraz wykonanie renowacji wewnętrznych wraz z kompleksowym montażem instalacji na potrzeby szpitala.

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E i J Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

Rozpoczęcie prac: 09.02.2018 r.

Zakończenie prac: 31.08.2019 r.

Wartość zamówienia: 10 678 080 zł brutto

Galeria: