Prace budowlane mające na celu poprawę poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wielkopolskie Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu – Pawilon Chorych nr 1, szpital w Ludwikowie.

Opis inwestycji:

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Wielkopolskie Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii im. E.J. Zeylandów

Rozpoczęcie prac: 27.12.2012 r.

Zakończenie prac: 30.09.2013 r.

Wartość zamówienia: 9 759 000 pln brutto

Galeria: