Wykonanie systemu zarządzania ruchem na terenie szpitali w Chodzieży i Ludwikowie

Opis inwestycji:

Wykonanie na terenie szpitali w Chodzieży i Ludwikowie robót budowlanych drogowych polegających na przebudowie wjazdów wraz z robotami towarzyszącymi oraz na dostawie i montażu szlabanów wjazdowych i wyjazdowych oraz kompletnych systemów poboru opłat.

W szpitalu w Chodzieży:

- przebudowa wjazdu na teren szpitala z wydzieleniem pasa wjazdowego i wyjazdowego,

- dostawa i montaż szlabanów,

- dostawa i montaż monitoringu wizyjnego CCTV w rejonie wjazdów,

- dostawa i montaż kompletnego systemu poboru opłat wraz z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych,

- przebudowa parkingu "wjazdowego",

- wymiana nawierzchni chodnika od bramy wjazdowej,

- budowa kanalizacji teletechnicznej od bramy wjazdowej do budynku portierni,

- wymiana oświetlenia w rejonie wjazdu,

- budowa nowego ogrodzenia od bramy wjazdowej do budynku portierni,

W szpitalu Ludwikowie:

- przebudowa wjazdu na teren szpitala z wydzieleniem pasa wjazdowego i wyjazdowego,

- dostawa i montaż szlabanów,

- dostawa i montaż kompletnego systemu poboru opłat wraz z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych,

- budowa zatoki autobusowej

- rozbiórka wagi

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Wielkopolskie Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii im. E.J. Zeylandów

Rozpoczęcie prac: 09.08.2018 r.

Zakończenie prac: 15.11.2018 r.

Wartość zamówienia: 1 603 182,00 pln brutto

Galeria: