Roboty wykończeniowe i elewacyjne na kompleksie budynków ośrodka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Wieniawskiego

Opis inwestycji:

Ośrodek Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego zyskał tytuł „Budowa roku 1993” przyznany przez:  Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Polski związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Rozpoczęcie prac: 01.01.1993 r.

Zakończenie prac: 01.12.1993 r.

Galeria: