Modernizacja Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei

Opis inwestycji:

Roboty budowlane – modernizacja Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną w budynku Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu ul. Mickiewicza 2.

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Rozpoczęcie prac: 15.10.2015 r.

Zakończenie prac: 30.11.2016 r.

Wartość zamówienia: 1 665 510,09 pln brutto

Galeria: