Modernizacja jednostek organizacyjnych Wielkopolskiego Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii - Szpital w Poznaniu i Ludwikowie.

Opis inwestycji:

Prace obejmowały wykonanie 6 zadań:

– modernizacja Oddziału Pulmunologicznego,
– przystosowanie Bloku Operacyjnego i Oddziału Anesteziologii i Intensywnej Terapii
– modernizacja Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji,
– modernizacja Oddziału Pulmunologiczno-Izolacyjnego z Pododdziałem Opieki Paliatywnej,
– wykonanie ogrodzenia i bram wjazdowych szpitala,
– poprawa funkcjonowania szpiatala poprzez modernizację kuchni i szatni.

Powierzchnia użytkowa modernizowanych zadań  -   3.200 m2

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Wielkopolskie Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii

Rozpoczęcie prac: 01.05.2010 r.

Zakończenie prac: 01.11.2010 r.

Wartość zamówienia: 5 946 823 pln

Galeria: