Modernizacja Izby Przyjęć z Centralną Rejestracją Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu

Opis inwestycji:

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Rozpoczęcie prac: 14.06.2018 r.

Zakończenie prac: 14.12.2018 r.

Wartość zamówienia: 1 862 950,78 pln brutto

Galeria: