Modernizacja pomieszczeń Pracowni Tomografu Komputerowego w budynku szpitala, rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku o szyb windowy oraz wymiana komory chłodniczej wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi w pomieszczeniu do przechowywania zwłok w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera UM w Poznaniu.

 

Opis inwestycji:

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera oraz Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Rozpoczęcie prac: 10.09.2019 r.

Zakończenie prac: 25.02.2020 r.

Wartość zamówienia: 2 950 524,00 pln brutto

Galeria: