Modernizacja budynku nr 40 Przychodni przy ul. Szylinga 1 w Poznaniu

Opis inwestycji:

Modernizacja gabinetów lekarskich II-piętra oraz klatek schodowych z wykonaniem SAP, instalacji p.poż. i przyłącza zimnej wody, w bud. nr 40.

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Rozpoczęcie prac: 30.05.2014 r.

Zakończenie prac: 31.10.2014 r.

Wartość zamówienia: 2 560 889,73 pln brutto

Galeria: