Modernizacja jednostek organizacyjnych Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii - Szpital w Poznaniu

Opis inwestycji:

Przedmiot umowy składał się z 8 zadań:

- modernizacja Izby Przyjęć,
- modernizacja oddziału PII,
- adaptacja pomieszczeń na potrzeby sal zabiegowych endoskopowych,
- modernizacja apteki szpitalnej,
- zaadaptowanie pomieszczeń po sali gimnastycznej,
- modernizacja laboratorium,
- zaadoptowanie pomieszczeń na centralną szatnię,
- modernizacja oddziału pulmonologicznego PIII

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Wielkopolskie Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii

Rozpoczęcie prac: 01.05.2009 r.

Zakończenie prac: 15.12.2009 r.

Wartość zamówienia: 7 598 371 pln brutto

Galeria: