Modernizacja budynku mieszkalnego szpitala w Ludwikowie

Opis inwestycji:

Modernizacja budynku mieszkalnego w szpitala w Ludwikowie polegająca na: wzmocnieniu konstrukcji budynku, częściowej wymianie konskrukcji drewnianej dachu, wykonaniu hydroizolacji oraz termoizolacji fundamentów, renowacji elewacji i wymianie pokrycia dachu.

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Wielkopolskie Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii im. E.J. Zeylandów

Rozpoczęcie prac: 09.08.2018 r.

Zakończenie prac: 17.12.2018 r.

Wartość zamówienia: 1 499 000,00 pln brutto

Galeria: