Modernizacja, nabudowa i rozbudowa  budynku administracyjno–socjalnego w Poznaniu przy ul. Roboczej 46

Opis inwestycji:

Roboty prowadzone w charakterze generalnego wykonawcy.

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Kolejowe Zakłady Usługowe Spółka z o.o.

Rozpoczęcie prac: 28.04.2000 r.

Zakończenie prac: 31.05.2002 r.

Wartość zamówienia: 2 320 000,00 pln brutto

Galeria: