Budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Opis inwestycji:

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia

Rozpoczęcie prac: 01.04.2010 r.

Zakończenie prac: 01.03.2011 r.

Wartość zamówienia: 3 608 276 pln brutto

Galeria: