Kompleks szpitalny przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu

Opis inwestycji:

Budowa rozpoczęta w 1988 r. Stopniowo oddawano do użytku takie obiekty jak: przychodnia, hotel pielęgniarek, blok diagnostyczno-zabiegowy łącznie z zespołem radiologiczno-rentgenowskim i salami operacyjnymi, blok intensywnej opieki medycznej z salami wybudzeniowymi.

W roku 1999 oddano blok łóżkowy (I etap) o kubaturze 24 500 m3

W latach 2000-2001 oddano blok łóżkowy (II etap) o kubaturze 11 340 m3.

W latach 2006-2008 zrealizowano roboty związane z budową bloków C, B, G, H o łącznej powierzchni 10 597 m2 oraz Oddział Ratunkowy z podjazdem dla karetek.

W latach 2010-2011 zrealizowano budowę lądowiska dla śmigłowców wraz zespołem parkingów i drogami dojazdowymi.

W roku 2013 dokonano wymiany 4 dźwigów windowych w bud. E Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu wraz z przebudową części budynku w zakresie postawienia nowych ścian przeszkolonych (wartość: 1 857 158,43 pln brutto). 

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Nowe Miasto

Rozpoczęcie prac: 01.01.1988 r.

Zakończenie prac: 01.01.2013 r.

Galeria: