Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, ul. Polanka 3, Poznań - etap 1

Opis inwestycji:

Wykonanie budynku laboratoryjnego dla Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej przy ulicy Polanka 3 w Poznaniu. Obiekt został zrealizowany w dwóch etapach. Zakres prac obejmował wykonanie całości robót budowlanych i instalacyjnych wszystkich branż wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego oraz z infrastrukturą zewnętrzną - sieciami i nawierzchniami drogowymi.

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Politechnika Poznańska

Rozpoczęcie prac: 14.09.2003 r.

Zakończenie prac: 31.03.2004 r.

Wartość zamówienia: 2 739 615 pln netto

Galeria: