Collegium Humanum - Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Opis inwestycji:

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku dydaktyczno - naukowo - usługowego  Collegium Humanum - Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ulicy Rokietnickiej w Poznaniu.

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Rozpoczęcie prac: 10.02.2021 r.

Zakończenie prac: 05.05.2022 r.

Wartość zamówienia: 25 936 542,60 pln brutto

Galeria: