Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne  - budowa budynku naukowo-dydaktycznego wraz z infrastrukturą zewnętrzną

Opis inwestycji:

Realizacja robót budowlanych w ramach Projektu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne obejmowała budynek naukowo–dydaktyczny wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Obiekt został wyposażony w zaawansowane technologicznie laboratoria badawcze i tzw. clean roomy klasy ISO 2, 3 i 4. Zakres prac obejmował m.in. przygotowanie infrastruktury pod montaż mikroskopów elektronowych, pełen zakres instalacji i źródeł gazów technicznych oraz specjalistyczne wykończenie powierzchni w postaci sufitów napinanych i żywic epoksydowych na posadzkach.

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Rozpoczęcie prac: 18.12.2009 r.

Zakończenie prac: 17.06.2011 r.

Wartość zamówienia: 15 143 872 pln brutto

Galeria: