Projekt dodatkowych robót budowlanych oraz realizacja robót budowlanych będących jego przedmiotem w ramach projektu Miedzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne

Opis inwestycji:

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Rozpoczęcie prac: 19.11.2012 r.

Zakończenie prac: 01.04.2013 r.

Wartość zamówienia: 1 637 130 pln brutto

Galeria: