Budynki mieszkalne wielorodzinne, ul. Pogodna, Witkowo

Opis inwestycji:

Budowa kompleksu dwóch budynków mieszkalnych  wielorodzinnych, 4-kondygnacyjnych o 80 mieszkaniach z wykończeniem „pod klucz” wraz z zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem terenu w Witkowie, ul. pogodna 5-5A. I i II etap.

Powierzchnia  użytkowa budynków (I i II etap) – 1.778,8 m2

Kubatura (I i II etap) – 20.930,00 m3

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Oddział Regionalny

Rozpoczęcie prac: 11.09.2006 r.

Zakończenie prac: 18.09.2008 r.

Wartość zamówienia: 15.746.263 pln

Galeria: