Budynek Wydziału Farmaceutycznego UMP pn. Collegium Pharmaceuticum w zakresie części: CP2 i łącznika pomiędzy CP2 a CITF wraz z zagospodarowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi.

Opis inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Wydziału Farmaceutycznego UMP pn. Collegium Pharmaceuticum w zakresie części: CP2 i łącznika pomiędzy CP2 a CITF wraz z zagospodarowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi.

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Rozpoczęcie prac: 18.01.2022 r.

Zakończenie prac: 30.06.2023 r.

Wartość zamówienia: 60 174 998,65 pln brutto

Galeria: