Budynek Szkoleniowo - Konferencyjny dla Wielkopolskiej Okręgowej Izby Budownictwa w Poznaniu

Opis inwestycji:

Budowa Budynku Szkoleniowo - Konferencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wewnętrzną instalacją gazową, zagospodarowaniem terenu wokół budynkó oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu

Rozpoczęcie prac: 23.02.2021 r.

Zakończenie prac: 31.03.2022 r.

Wartość zamówienia: 7 804 042,50 pln brutto

Galeria: