Budowa budynku strażnicy
OSP Poznań-Głuszyna

Opis inwestycji:

Realizacja budynku strażnicy OSP Poznań-Głuszyna obejmowała wykonanie robót budowlanych wraz z instalacjami i rozbiórką budynku starej strażnicy oraz budową zjazdów i chodnika. Specjalistyczny obiekt wymagał zastosowania zarówno wydajnych systemów odciągu spalin jak i wykonania elewacji z ręcznie formowanej płytki klinkierowej. Budynek składa się z 3-stanowiskowej części garażowej, części techniczno-magazynowej, pomieszczeń szatniowych i sanitarnych oraz części biurowo-konferencyjnej.

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna Poznań-Głuszyna

Rozpoczęcie prac: 19.07.2016 r.

Zakończenie prac: 31.08.2017 r.

Wartość zamówienia: 2 455 032,80 pln brutto

Galeria: