Budowa budynku wielorodzinnego z 48 mieszkaniami wykończonymi „pod klucz” wraz z zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem terenu.

Opis inwestycji:

Roboty zrealizowano w generalnym wykonawstwie.

Powierzchnia zabudowy budynku: 1 199,21 m2

Powierzchnia mieszkalna budynku: 2 554,25 m2

Powierzchnia użytkowa budynku: 3 967,98 m2

Kubatura budynku: 10 395,70 m3

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Oddział Regionalny w Poznaniu

Rozpoczęcie prac: 05.06.2008 r.

Zakończenie prac: 27.08.2009 r.

Wartość zamówienia: 10 266 652 pln brutto

Galeria: