Wykonanie budynku laboratoryjnego dla Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej przy ul. Polanka 3 w Poznaniu z sieciami zewnętrznymi, nawierzchniami utwardzonymi i zielenią – etap II

Opis inwestycji:

Powierzchnia użytkowa: 2 566,1 m2

Kubatura: 11 455,0 m3

Roboty wykonane w charakterze Generalnego Wykonawcy.

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Politechnika Poznańska

Rozpoczęcie prac: 20.08.2005 r.

Zakończenie prac: 30.06.2006 r.

Wartość zamówienia: 5 466 558 pln brutto

Galeria: