Modernizacja biblioteki przy ul. Bolesława Prusa w Poznaniu

Opis inwestycji:

Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury przy ul. Bolesława Prusa w Poznaniu. Inwestycja zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z termomodernizacją budynku, przebudową sieci ciepłowniczej i uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
Autorem projektu jest Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Górawskiego ARPA

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Rozpoczęcie prac: 08.04.2019 r.

Zakończenie prac: 31.10.2020 r.

Wartość zamówienia: 10.762.500 zł brutto

Galeria: