Biblioteka z częścią dydaktyczno-naukową dla Akademii Ekonomicznej w Poznaniu przy ul. Powstańców Wlkp.

Opis inwestycji:

Powierzchnia użytkowa obiektu: 15 200 m2

Kubatura obiektu: 83 000 m3

Generalne wykonawstwo.

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych

Rozpoczęcie prac: 01.01.1978 r.

Zakończenie prac: 01.01.1996 r.

Galeria: