1979 r. - Rotunda PKO w Warszawie po wybuchu gazu, a przed odbudową w której uczestniczył Budopol